Jednostki
                                                                Organizacyjne
                                                                                        Powiatu Radomszczańskiego
 
 
OAK-720/05/JKU/2017                                                      Radomsko, 12.05.2017 r.
 
 
 
 
Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku informuje, że posiada sprzęt komputerowy, który ze względu na uszkodzenia lub niewystarczające parametry techniczne został wycofany z bieżącej eksploatacji.
Zgodnie ze zgodą Zarządu Powiatu Radomszczańskiego PUP w Radomsku może przekazać nieodpłatnie przedmiotowy sprzęt zainteresowanym służbom oraz jednostkom organizacyjnym Powiatu Radomszczańskiego.
Zainteresowane jednostki prosimy o złożenie pisma z prośbą o przekazanie sprzętu do dnia 22.05.2017 r.
W załączeniu przekazuję wykaz wycofanego z eksploatacji sprzętu komputerowego.
 
 
 
                                                                                                                        Z poważaniem
 
                                                                                                                                 Dyrektor
                                                                                                                  Powiatowego Urzędu Pracy
                                                                                                                             w Radomsku
                                                                                                                       inż. Łukasz Więcek
 
 
 
więcej
Podmiot publikującyPUP Radomsko
WytworzyłElżbieta Wróblewska - Z-ca Kierownika Referatu Organizacyjnego2017-05-12
Publikujący Administrator BIP - Administrator BIP 2017-05-12 11:46
Modyfikacja Administrator BIP - Administrator BIP 2017-05-15 11:57